Privacy

Privacy verklaring SmartFolie (webshop www.SmartFolie.com) conform de richtlijnen van Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 

Privacy
Wij hechten grote waarde aan uw privacy. Alle persoonlijke gegevens worden daarom met zorg door ons behandeld. Wij houden ons hierbij strikt aan alle wettelijke regelgeving die van toepassing is op persoonsgegevens. Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden verstrekken mits in zake incasso of wettelijke verplichting. Op verzoek kunt u inzage krijgen in de opgeslagen persoonsgegevens en kunt u deze door ons laten wijzigen of verwijderen.

Beveiligde verbinding: Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert. Tijdens het plaatsen van een bestelling worden uw gegevens versleuteld en via een beveiligde verbinding naar ons verzonden. U kunt de beveiligde verbinding herkennen aan het slotje rechtsonder in de browser, of aan de groene adresbalk bovenaan uw scherm. Zo bieden wij u maximale veiligheid en is fraude of diefstal van gegevens uitgesloten. De groene adresbalk en/of het slotje wordt in alle recente versies van Chrome, Internet Explorer, Safari en Firefox getoond.

De gegevens welke wij verzamelen, nodig om uw bestelling te verwerken:

Algemeen: Dit zijn de gegevens zoals naam, adres, postcode en woonplaats, die u invult bij het bestelformulier. Deze gegevens gebruiken wij om uw bestelling te controleren en te verwerken. Uw gegevens worden door ons niet gebruikt voor marketing-doeleinden.

Uw e-mailadres: Uw e-mailadres gebruiken wij om uw bestelling te bevestigen en u te informeren wanneer uw bestelling gereed is voor verzending.

Uw telefoonnummer: Om contact op te kunnen nemen betreffende uw bestelling kunt u vrijblijvend uw telefoonnummer aan ons verstrekken. Wij gebruiken uw telefoonnummer niet voor marketingdoeleinden.

Verkeersgegevens: Bij elk bezoek aan onze website worden verkeersgegevens opgeslagen. Dit zijn bijvoorbeeld het aantal pagina's dat bezocht zijn of welke artikelen besteld zijn. Deze gegevens zijn niet persoonsgebonden.

Betaalgegevens: Om uw order te kunnen betalen, maken wij gebruik van een beveiligde betaalomgeving. Wanneer u betaalt worden uw gegevens in onze administratie en bij de bank en betaalservices verwerkt en opgeslagen om de betaling aan uw bestelling te kunnen koppelen.

Bewaartermijn: Uw gegevens worden bij ons bewaard overeenkomstig de fiscale bewaarplicht van 7 jaar.

Tenslotte:

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in ons privacy-beleid. Het verdient aanbeveling om ons privacy-beleid regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Als u vragen of klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan helpen wij u graag. Wij verzoeken u contact op te nemen via info@smartfolie.com. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
Laatste versie: 12-3-2019